MODA DÜNYASI“ En kuvvetliler veya en akıllılar ayakta kalanlar değildir. Değişime en iyi adapte olabilenler ayakta kalanlardır. ”

Charles Darwin